1945 - 1949

O. J. Müller



1950 - 1959

Vzlety a pády



1960 - 1969

Plná zaměstnanost



1970 - 1979

Vyvlastnění



1980 - 1989

Národní podnik a sbohem



1990 - 1995

Nový začátek



1996 - 2007

Vzestup



2008 - 2014

Vývoj a zaměření se na budoucnost



2014 do dneška

Vize a tradice